Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer
ADLİ TEMİNAT ALINMASI
İşlem Tanımı5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uyarınca, tahliye kefaleti olarak alınan paralar, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca, icranın geri bırakılması için teminat olarak alınan paralar ile mevzuatları gereği alınması gereken diğer adli teminatların iadesi.
Kısa Bilgi5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
Başvuru Koşulları
Gerekli Belgeler   1- Mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı

   2- T.C. Kimlik Numarası

İşlem AdımlarıGerekli belgeler ile emanet servisine başvurulur ve veznece tahsilat yapılır.
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliBaşvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
İşlem Tanımı5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uyarınca, tahliye kefaleti olarak alınan paralar, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca, icranın geri bırakılması için teminat olarak alınan paralar ile mevzuatları gereği alınması gereken diğer adli teminatların iadesi.
Kısa Bilgi5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
Başvuru KoşullarıGerekli Belgeler   1- Mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı

   2- T.C. Kimlik Numarası

İşlem AdımlarıGerekli belgeler ile emanet servisine başvurulur ve veznece tahsilat yapılır.
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliBaşvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
İşlem Tanımı5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uyarınca, tahliye kefaleti olarak alınan paralar, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca, icranın geri bırakılması için teminat olarak alınan paralar ile mevzuatları gereği alınması gereken diğer adli teminatların iadesi.
Kısa Bilgi5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
Başvuru Koşulları
Gerekli Belgeler   1- Mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı

   2- T.C. Kimlik Numarası

İşlem AdımlarıGerekli belgeler ile emanet servisine başvurulur ve veznece tahsilat yapılır.
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliBaşvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
ADLİ TEMİNAT İADESİ
İşlem Tanımı5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uyarınca, tahliye kefaleti olarak alınan paralar, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca, icranın geri bırakılması için teminat olarak alınan paralar ile mevzuatları gereği alınması gereken diğer adli teminatların iadesi.
Kısa Bilgi5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
Başvuru Koşulları
Gerekli Belgeler   1- Mahkeme Kararı

   2- Alındı aslı

   3- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

İşlem AdımlarıGerekli belgeler ile Muhasebe Müdürlüğü emanet servisine başvurulduğu takdirde dilekçede belirtilen IBAN Numarasına iade işlemi yapılmaktadır.
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliBaşvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür. 
İşlem Tanımı5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uyarınca, tahliye kefaleti olarak alınan paralar, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca, icranın geri bırakılması için teminat olarak alınan paralar ile mevzuatları gereği alınması gereken diğer adli teminatların iadesi.
Kısa Bilgi5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
Başvuru KoşullarıGerekli Belgeler   1- Mahkeme Kararı

   2- Alındı aslı

   3- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

İşlem AdımlarıGerekli belgeler ile Muhasebe Müdürlüğü emanet servisine başvurulduğu takdirde dilekçede belirtilen IBAN Numarasına iade işlemi yapılmaktadır.
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliBaşvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür. 
İşlem Tanımı5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uyarınca, tahliye kefaleti olarak alınan paralar, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca, icranın geri bırakılması için teminat olarak alınan paralar ile mevzuatları gereği alınması gereken diğer adli teminatların iadesi.
Kısa Bilgi5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
Başvuru Koşulları
Gerekli Belgeler   1- Mahkeme Kararı

   2- Alındı aslı

   3- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

İşlem AdımlarıGerekli belgeler ile Muhasebe Müdürlüğü emanet servisine başvurulduğu takdirde dilekçede belirtilen IBAN Numarasına iade işlemi yapılmaktadır.
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliBaşvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür. 
İDARİ PARA CEZASI TAHSİLATI
İşlem TanımıBütçe Geliri Tahsilatı
Kısa Bilgi
Başvuru Koşulları   İdari Para Cezası Karar Tutanağı (5326 sayılı kabahatlar kanunu veya diğer yasalar gereği )
Gerekli Belgeler   1- İdari para cezası karar tutanağı

   2- Tebliğ tutanağı

İşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliŞahsen başvuru yapılmaktadır.

Tebliğ tarihinden itibaren, adına ceza kesilen gerçek veya tüzel kişi,

– İlk 15 gün içinde Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerine cezanın yatırılması halinde ¾ oranında indirimli tahsilat tapılır.

– 16-30 gün içinde indirimsiz Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerince tahsilat işlemleri yapılır.

– 30 günden sonra tahsilalar Vergi Dairesi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

– Alındığının bir örneğinin cezayı kesen idareye ibrazı gerekir.

İşlem TanımıBütçe Geliri Tahsilatı
Kısa Bilgi
Başvuru Koşulları   İdari Para Cezası Karar Tutanağı (5326 sayılı kabahatlar kanunu veya diğer yasalar gereği )Gerekli Belgeler   1- İdari para cezası karar tutanağı

   2- Tebliğ tutanağı

İşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliŞahsen başvuru yapılmaktadır.

Tebliğ tarihinden itibaren, adına ceza kesilen gerçek veya tüzel kişi,

– İlk 15 gün içinde Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerine cezanın yatırılması halinde ¾ oranında indirimli tahsilat tapılır.

– 16-30 gün içinde indirimsiz Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerince tahsilat işlemleri yapılır.

– 30 günden sonra tahsilalar Vergi Dairesi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

– Alındığının bir örneğinin cezayı kesen idareye ibrazı gerekir.

İşlem TanımıBütçe Geliri Tahsilatı
Kısa Bilgi
Başvuru Koşulları   İdari Para Cezası Karar Tutanağı (5326 sayılı kabahatlar kanunu veya diğer yasalar gereği )
Gerekli Belgeler   1- İdari para cezası karar tutanağı

   2- Tebliğ tutanağı

İşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliŞahsen başvuru yapılmaktadır.

Tebliğ tarihinden itibaren, adına ceza kesilen gerçek veya tüzel kişi,

– İlk 15 gün içinde Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerine cezanın yatırılması halinde ¾ oranında indirimli tahsilat tapılır.

– 16-30 gün içinde indirimsiz Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerince tahsilat işlemleri yapılır.

– 30 günden sonra tahsilalar Vergi Dairesi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

– Alındığının bir örneğinin cezayı kesen idareye ibrazı gerekir.

YARGI PARA CEZASI TAHSİLATI
İşlem TanımıBütçe Geliri Tahsilatı
Kısa Bilgi
Başvuru Koşullarıİlgili mahkeme tarafından yazılan yazı veya belge
Gerekli Belgelerİlgili mahkeme tarafından yazılan yazı veya belge
İşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliŞahsen başvuru yapılmaktadır.

Tebliğ tarihinden itibaren, adına ceza kesilen gerçek veya tüzel kişi,

– İlk 15 gün içinde Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerine cezanın yatırılması halinde ¾ oranında indirimli tahsilat tapılır.

– 16-30 gün içinde indirimsiz Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerince tahsilat işlemleri yapılır.

– 30 günden sonra tahsilalar Vergi Dairesi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

– Alındığının bir örneğinin cezayı kesen idareye ibrazı gerekir.

İşlem TanımıBütçe Geliri Tahsilatı
Kısa Bilgi
Başvuru Koşullarıİlgili mahkeme tarafından yazılan yazı veya belgeGerekli Belgelerİlgili mahkeme tarafından yazılan yazı veya belgeİşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliŞahsen başvuru yapılmaktadır.

Tebliğ tarihinden itibaren, adına ceza kesilen gerçek veya tüzel kişi,

– İlk 15 gün içinde Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerine cezanın yatırılması halinde ¾ oranında indirimli tahsilat tapılır.

– 16-30 gün içinde indirimsiz Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerince tahsilat işlemleri yapılır.

– 30 günden sonra tahsilalar Vergi Dairesi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

– Alındığının bir örneğinin cezayı kesen idareye ibrazı gerekir.

İşlem TanımıBütçe Geliri Tahsilatı
Kısa Bilgi
Başvuru Koşullarıİlgili mahkeme tarafından yazılan yazı veya belge
Gerekli Belgelerİlgili mahkeme tarafından yazılan yazı veya belge
İşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliŞahsen başvuru yapılmaktadır.

Tebliğ tarihinden itibaren, adına ceza kesilen gerçek veya tüzel kişi,

– İlk 15 gün içinde Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerine cezanın yatırılması halinde ¾ oranında indirimli tahsilat tapılır.

– 16-30 gün içinde indirimsiz Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerince tahsilat işlemleri yapılır.

– 30 günden sonra tahsilalar Vergi Dairesi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

– Alındığının bir örneğinin cezayı kesen idareye ibrazı gerekir.

NAKİT İHALE TEMİNAT TAHSİLATI
İşlem TanımıDevlet ihalelerine katılan isteklilerden kanunları gereği nakden alınan geçici teminatlar ile üzerinde ihale kalan isteklilerden nakden alınan kesin teminat ve ek kesin teminatların ilgili hesaplara kaydedilmesi.
Kısa BilgiTeminat olarak kabul edilecek değerler;

     a) Tedavüldeki Türk Parası

     b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları

     c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Başvuru KoşullarıGeçici Teminatlarda;

İhale Teklif Bedelinin %3ünden az olmamak üzere belirlenecek tutarın yatırılması gerekir.

Kesin Teminatlarda;

İhale üzerinde kalan istekli tarafından ihale bedelinin %6sı kadar kesin teminat bedeli yatırılır.

Gerekli Belgeler  1- İlgi İdarenin Yazısı

  2- T.C.Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası

İşlem Adımlarıİlgili İdarenin Yazısına istinaden Müdürlüğümüzce Muhasebe İşlem Fişi hazırlanır.

Veznece tahsilat yapılarak alındı belgesi düzenlenir.

Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru Şekli   Başvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
İşlem TanımıDevlet ihalelerine katılan isteklilerden kanunları gereği nakden alınan geçici teminatlar ile üzerinde ihale kalan isteklilerden nakden alınan kesin teminat ve ek kesin teminatların ilgili hesaplara kaydedilmesi.
Kısa BilgiTeminat olarak kabul edilecek değerler;

     a) Tedavüldeki Türk Parası

     b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları

     c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Başvuru KoşullarıGeçici Teminatlarda;

İhale Teklif Bedelinin %3ünden az olmamak üzere belirlenecek tutarın yatırılması gerekir.

Kesin Teminatlarda;

İhale üzerinde kalan istekli tarafından ihale bedelinin %6sı kadar kesin teminat bedeli yatırılır.

Gerekli Belgeler  1- İlgi İdarenin Yazısı

  2- T.C.Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası

İşlem Adımlarıİlgili İdarenin Yazısına istinaden Müdürlüğümüzce Muhasebe İşlem Fişi hazırlanır.

Veznece tahsilat yapılarak alındı belgesi düzenlenir.

Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru Şekli   Başvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
İşlem TanımıDevlet ihalelerine katılan isteklilerden kanunları gereği nakden alınan geçici teminatlar ile üzerinde ihale kalan isteklilerden nakden alınan kesin teminat ve ek kesin teminatların ilgili hesaplara kaydedilmesi.
Kısa BilgiTeminat olarak kabul edilecek değerler;

     a) Tedavüldeki Türk Parası

     b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları

     c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Başvuru KoşullarıGeçici Teminatlarda;

İhale Teklif Bedelinin %3ünden az olmamak üzere belirlenecek tutarın yatırılması gerekir.

Kesin Teminatlarda;

İhale üzerinde kalan istekli tarafından ihale bedelinin %6sı kadar kesin teminat bedeli yatırılır.

Gerekli Belgeler  1- İlgi İdarenin Yazısı

  2- T.C.Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası

İşlem Adımlarıİlgili İdarenin Yazısına istinaden Müdürlüğümüzce Muhasebe İşlem Fişi hazırlanır.

Veznece tahsilat yapılarak alındı belgesi düzenlenir.

Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru Şekli   Başvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
NAKİT İHALE TEMİNAT İADESİ
İşlem TanımıGeçici Teminatın İadesi;
İhale üzerinde kalmayan ihale dışı bırakılan isteklinin yatırdığı geçici teminatın iade edilmesi.
Kesin Teminatın İadesi;
İhale konusu malın teslimi, hizmetin ifası, yapım işinin tamamlanması üzerine kesin teminatın iade edilmesi.
Kısa BilgiMerkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Başvuru Koşulları
Gerekli BelgelerGeçici Teminatlarda;

1- İdarenin Yazısı

2- Alındı Belgesinin Aslı

3- Aynı gün iade edilmeyenlerde banka IBAN numarası gösterir dilekçe

Kesin Teminatlarda;

1- İdarenin Yazısı

2- Alındı Belgesinin Aslı

3- Vergi Borcu Yoktur Yazısı

4- SGK İlişiksiz Yazısı

5- Banka IBAN Numarası gösterir Dilekçe

6- Şirket ise; Yetki Belgesi İmza Sirküsü, Vekaleten ödenenlere Vekaletin aslı veya Noter Tasdikli sureti.

İşlem AdımlarıTeminatın yatırıldığı gün iadesinin talep edilmesi halinde veznece veya banka ve özel finans kurumları aracılığıyla yapılacağından, gerekli belgeler ile Muhasebe Müdürlüğü emanet servisine başvurulduğu takdirde dilekçede belirtilen IBAN Numarasına iade işlemi yapılmaktadır.
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru Şekli  Başvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
İşlem TanımıGeçici Teminatın İadesi;
İhale üzerinde kalmayan ihale dışı bırakılan isteklinin yatırdığı geçici teminatın iade edilmesi.
Kesin Teminatın İadesi;
İhale konusu malın teslimi, hizmetin ifası, yapım işinin tamamlanması üzerine kesin teminatın iade edilmesi.
Kısa BilgiMerkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Başvuru KoşullarıGerekli BelgelerGeçici Teminatlarda;

1- İdarenin Yazısı

2- Alındı Belgesinin Aslı

3- Aynı gün iade edilmeyenlerde banka IBAN numarası gösterir dilekçe

Kesin Teminatlarda;

1- İdarenin Yazısı

2- Alındı Belgesinin Aslı

3- Vergi Borcu Yoktur Yazısı

4- SGK İlişiksiz Yazısı

5- Banka IBAN Numarası gösterir Dilekçe

6- Şirket ise; Yetki Belgesi İmza Sirküsü, Vekaleten ödenenlere Vekaletin aslı veya Noter Tasdikli sureti.

İşlem AdımlarıTeminatın yatırıldığı gün iadesinin talep edilmesi halinde veznece veya banka ve özel finans kurumları aracılığıyla yapılacağından, gerekli belgeler ile Muhasebe Müdürlüğü emanet servisine başvurulduğu takdirde dilekçede belirtilen IBAN Numarasına iade işlemi yapılmaktadır.Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru Şekli  Başvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
İşlem TanımıGeçici Teminatın İadesi;
İhale üzerinde kalmayan ihale dışı bırakılan isteklinin yatırdığı geçici teminatın iade edilmesi.
Kesin Teminatın İadesi;
İhale konusu malın teslimi, hizmetin ifası, yapım işinin tamamlanması üzerine kesin teminatın iade edilmesi.
Kısa BilgiMerkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Başvuru Koşulları
Gerekli BelgelerGeçici Teminatlarda;

1- İdarenin Yazısı

2- Alındı Belgesinin Aslı

3- Aynı gün iade edilmeyenlerde banka IBAN numarası gösterir dilekçe

Kesin Teminatlarda;

1- İdarenin Yazısı

2- Alındı Belgesinin Aslı

3- Vergi Borcu Yoktur Yazısı

4- SGK İlişiksiz Yazısı

5- Banka IBAN Numarası gösterir Dilekçe

6- Şirket ise; Yetki Belgesi İmza Sirküsü, Vekaleten ödenenlere Vekaletin aslı veya Noter Tasdikli sureti.

İşlem AdımlarıTeminatın yatırıldığı gün iadesinin talep edilmesi halinde veznece veya banka ve özel finans kurumları aracılığıyla yapılacağından, gerekli belgeler ile Muhasebe Müdürlüğü emanet servisine başvurulduğu takdirde dilekçede belirtilen IBAN Numarasına iade işlemi yapılmaktadır.
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Emanet Servisi ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru Şekli  Başvuruların şahsen olması esas olmakla birlikte, şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
663 SAYILI KHK’YE GÖRE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLECEK RUHSAT VE LİSANSLARA İLİŞKİN TAHSİLAT İŞLEMLERİ
İşlem TanımıBütçe Geliri Tahsilatı
Kısa Bilgi
Başvuru Koşulları663 sayılı KHK’ye gereği Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma , ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar için üzerinde belirli tarifelere göre alınacak ruhsatlandırma bedellerinin tahsilatların yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen gerçek veya tüzel kişiye hitaben düzenlenmiş yazı.
Gerekli Belgeler   İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen gerçek veya tüzel tüzel kişiye hitaben, içeriğinde ilgilinin kimlik bilgileri ve hangi iş ile ilgili olduğunu ve ödenecek miktarı belirten yazı örneği.
İşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliGerçek veya tüzel kişilerin İl Sağlık Müdürlüğünce kendilerine tebliğ edilen yazı ile, Bütçe Gelirleri servisine başvurmaları gerekir.

a- Bütçe Gelirleri servisince muhasebe işlem fişi düzenlenir

b- İlgili, kurumumuz veznesine ödemeyi gerçekleştirir.

c- İlgili, Ziraat Bankasında bulunan kurum hesabımıza da ödeme yapabilir. ( İl Sağlık Müdürlüğü yazısının bir suretini kurumumuza getirmesi gerekmektedir.)

 Hesap Numarası : Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi TR 8900 0100 0889 0000 1000 5069 Nolu IBAN

İşlem TanımıBütçe Geliri Tahsilatı
Kısa Bilgi
Başvuru Koşulları663 sayılı KHK’ye gereği Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma , ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar için üzerinde belirli tarifelere göre alınacak ruhsatlandırma bedellerinin tahsilatların yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen gerçek veya tüzel kişiye hitaben düzenlenmiş yazı.Gerekli Belgeler   İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen gerçek veya tüzel tüzel kişiye hitaben, içeriğinde ilgilinin kimlik bilgileri ve hangi iş ile ilgili olduğunu ve ödenecek miktarı belirten yazı örneği.İşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliGerçek veya tüzel kişilerin İl Sağlık Müdürlüğünce kendilerine tebliğ edilen yazı ile, Bütçe Gelirleri servisine başvurmaları gerekir.

a- Bütçe Gelirleri servisince muhasebe işlem fişi düzenlenir

b- İlgili, kurumumuz veznesine ödemeyi gerçekleştirir.

c- İlgili, Ziraat Bankasında bulunan kurum hesabımıza da ödeme yapabilir. ( İl Sağlık Müdürlüğü yazısının bir suretini kurumumuza getirmesi gerekmektedir.)

 Hesap Numarası : Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi TR 8900 0100 0889 0000 1000 5069 Nolu IBAN

İşlem TanımıBütçe Geliri Tahsilatı
Kısa Bilgi
Başvuru Koşulları663 sayılı KHK’ye gereği Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma , ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar için üzerinde belirli tarifelere göre alınacak ruhsatlandırma bedellerinin tahsilatların yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen gerçek veya tüzel kişiye hitaben düzenlenmiş yazı.
Gerekli Belgeler   İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen gerçek veya tüzel tüzel kişiye hitaben, içeriğinde ilgilinin kimlik bilgileri ve hangi iş ile ilgili olduğunu ve ödenecek miktarı belirten yazı örneği.
İşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru ŞekliGerçek veya tüzel kişilerin İl Sağlık Müdürlüğünce kendilerine tebliğ edilen yazı ile, Bütçe Gelirleri servisine başvurmaları gerekir.

a- Bütçe Gelirleri servisince muhasebe işlem fişi düzenlenir

b- İlgili, kurumumuz veznesine ödemeyi gerçekleştirir.

c- İlgili, Ziraat Bankasında bulunan kurum hesabımıza da ödeme yapabilir. ( İl Sağlık Müdürlüğü yazısının bir suretini kurumumuza getirmesi gerekmektedir.)

 Hesap Numarası : Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi TR 8900 0100 0889 0000 1000 5069 Nolu IBAN

2/B TAHSİLATI (6292 SAYILI KANUN)
İşlem TanımıBütçe Geliri Tahsilatı
Kısa Bilgi
Başvuru Koşulları6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun gereği, Milli Emlak Başkanlıklarınca değerleme işleminden sonra 2/b yasasından yararlanan gerçek ve tüzel kişiler,
Gerekli BelgelerGerçek ve tüzel kişilere, içeriğinde taşınmazın bilgileri, ilgilinin kimlik bilgilerinin bulunduğu yazı ve hesaplama tablosu,
İşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru Şekli   İlgili, Milli Emlak Müdürlüğünce tebliğ edilen, içeriğinde taşınmazın bilgileri, ilgilinin kimlik bilgilerinin bulunduğu yazı ve hesaplama tablosu ile Muhasebe Müdürlüğü Bütçe Gelirleri Servisine veya İlçe Malmüdürlüklerine başvuru yapar.

a- İlgilinin tercih ettiği ödeme planına göre, sistemde gerekli tahakkuk işlemi yapılarak, vezneye ödeme gerçekleştirilir.

b-– Aldığı makbuzla 2/b işlem sürecini yapan ilgili Milli Emlak servisine başvurarak, işlemine devam eder.

c- İlgili, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veya İlçe Malmüdürlüklerine ödeme yapabildiği gibi, isterse

– Hak Sahibinin T.C. Kimlik No /Vergi Kimlik No

– Taşınmaz Numarası

– Taşınmaz Ödeme Tipi :

( 1- Peşin           2- Tamamı Taksitli           3- %50 Peşin %50 Taksitli )

belirtilerek,

Muhasebe Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi TR 8900 0100 0889 0000 1000 5069 Nolu IBAN a ödeme yapabilir.

İşlem TanımıBütçe Geliri Tahsilatı
Kısa Bilgi
Başvuru Koşulları6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun gereği, Milli Emlak Başkanlıklarınca değerleme işleminden sonra 2/b yasasından yararlanan gerçek ve tüzel kişiler,Gerekli BelgelerGerçek ve tüzel kişilere, içeriğinde taşınmazın bilgileri, ilgilinin kimlik bilgilerinin bulunduğu yazı ve hesaplama tablosu,İşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru Şekli   İlgili, Milli Emlak Müdürlüğünce tebliğ edilen, içeriğinde taşınmazın bilgileri, ilgilinin kimlik bilgilerinin bulunduğu yazı ve hesaplama tablosu ile Muhasebe Müdürlüğü Bütçe Gelirleri Servisine veya İlçe Malmüdürlüklerine başvuru yapar.

a- İlgilinin tercih ettiği ödeme planına göre, sistemde gerekli tahakkuk işlemi yapılarak, vezneye ödeme gerçekleştirilir.

b-– Aldığı makbuzla 2/b işlem sürecini yapan ilgili Milli Emlak servisine başvurarak, işlemine devam eder.

c- İlgili, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veya İlçe Malmüdürlüklerine ödeme yapabildiği gibi, isterse

– Hak Sahibinin T.C. Kimlik No /Vergi Kimlik No

– Taşınmaz Numarası

– Taşınmaz Ödeme Tipi :

( 1- Peşin           2- Tamamı Taksitli           3- %50 Peşin %50 Taksitli )

belirtilerek,

Muhasebe Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi TR 8900 0100 0889 0000 1000 5069 Nolu IBAN a ödeme yapabilir.

İşlem TanımıBütçe Geliri Tahsilatı
Kısa Bilgi
Başvuru Koşulları6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun gereği, Milli Emlak Başkanlıklarınca değerleme işleminden sonra 2/b yasasından yararlanan gerçek ve tüzel kişiler,
Gerekli BelgelerGerçek ve tüzel kişilere, içeriğinde taşınmazın bilgileri, ilgilinin kimlik bilgilerinin bulunduğu yazı ve hesaplama tablosu,
İşlem Adımları
Başvuru Yeriİstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ve İlçe Malmüdürlükleri
Başvuru Şekli   İlgili, Milli Emlak Müdürlüğünce tebliğ edilen, içeriğinde taşınmazın bilgileri, ilgilinin kimlik bilgilerinin bulunduğu yazı ve hesaplama tablosu ile Muhasebe Müdürlüğü Bütçe Gelirleri Servisine veya İlçe Malmüdürlüklerine başvuru yapar.

a- İlgilinin tercih ettiği ödeme planına göre, sistemde gerekli tahakkuk işlemi yapılarak, vezneye ödeme gerçekleştirilir.

b-– Aldığı makbuzla 2/b işlem sürecini yapan ilgili Milli Emlak servisine başvurarak, işlemine devam eder.

c- İlgili, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veya İlçe Malmüdürlüklerine ödeme yapabildiği gibi, isterse

– Hak Sahibinin T.C. Kimlik No /Vergi Kimlik No

– Taşınmaz Numarası

– Taşınmaz Ödeme Tipi :

( 1- Peşin           2- Tamamı Taksitli           3- %50 Peşin %50 Taksitli )

belirtilerek,

Muhasebe Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi TR 8900 0100 0889 0000 1000 5069 Nolu IBAN a ödeme yapabilir.

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK BAĞLANMASI


<<< 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ödemeler, 25 Ocak 2013 Tarih 28539 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Yönetmelik Gereğince, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülmektedir. 

İşlem Adı2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK BAĞLANMASI
Kurum AdıAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kısa BilgiBu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin başvuru şekli, hak sahipliğinin tespiti, kontrolü ve aylıkların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Başvuru KoşullarıBu Yönetmelik;

a) 65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarını,

b) 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte, özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 40 ile % 69 arasında olan, 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,

c) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 70 ve üzerinde olan, 18 yaşını doldurmuş bulunan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,

ç) Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmadığı, nafaka bağlanmadığı veya bağlanması mümkün olmadığı gibi, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmadığı ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde; kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği, toplam özür oranı %40 ve üzerinde olduğu gibi 18 yaşını da tamamlamamış durumda özürlü yakını olanları,

d) Sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan özürlü olanların aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları toplam özür oranlarına göre bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanları, kapsar.

İşlem Adı2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK BAĞLANMASI
Kurum AdıAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kısa BilgiBu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin başvuru şekli, hak sahipliğinin tespiti, kontrolü ve aylıkların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Başvuru KoşullarıBu Yönetmelik;

a) 65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarını,

b) 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte, özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 40 ile % 69 arasında olan, 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,

c) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 70 ve üzerinde olan, 18 yaşını doldurmuş bulunan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,

ç) Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmadığı, nafaka bağlanmadığı veya bağlanması mümkün olmadığı gibi, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmadığı ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde; kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği, toplam özür oranı %40 ve üzerinde olduğu gibi 18 yaşını da tamamlamamış durumda özürlü yakını olanları,

d) Sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan özürlü olanların aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları toplam özür oranlarına göre bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanları, kapsar.

İşlem Adı2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK BAĞLANMASI
Kurum AdıAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kısa BilgiBu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin başvuru şekli, hak sahipliğinin tespiti, kontrolü ve aylıkların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Başvuru KoşullarıBu Yönetmelik;

a) 65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarını,

b) 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte, özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 40 ile % 69 arasında olan, 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,

c) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 70 ve üzerinde olan, 18 yaşını doldurmuş bulunan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,

ç) Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmadığı, nafaka bağlanmadığı veya bağlanması mümkün olmadığı gibi, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmadığı ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde; kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği, toplam özür oranı %40 ve üzerinde olduğu gibi 18 yaşını da tamamlamamış durumda özürlü yakını olanları,

d) Sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan özürlü olanların aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları toplam özür oranlarına göre bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanları, kapsar.