Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ARŞİV İŞLEMLERİ SÜRECİ

Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci

ATAMA İŞLEMLERİ

2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapoılan Atama İşlem Süreci 1

2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapoılan Atama İşlem Süreci 2

Açıktan Atama İşlem Süreci 1

Açıktan Atama İşlem Süreci 2

Açıktan Atama İşlem Süreci 3

Açıktan Atama İşlem Süreci 4

Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci 1

İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci 2

İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci 3

Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci 1

Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci 2

Muvafakat Verme İşlem Süreci

Naklen Atama İşlem Süreci

Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

Sağlık Personeli Bilgileri İşlem Süreci

Terfi İşlemleri Süreci

Yeniden Atanma İşlem Süreci

BİLGİ İŞLEM

Defterdarlık Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci

Yetkili Sendikanın Belirlenmesi

DİSİPLİN SORUŞTURMA VE MALBİLDİRİMİ

3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri 1

3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri 2

4483 sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci

Disiplin İşleri İşlem Süreci 1

Disiplin İşleri İşlem Süreci 2

Disiplin İşleri İşlem Süreci 3

Disiplin İşleri İşlem Süreci 4

Disiplin İşleri İşlem Süreci 5

Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci 1

Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci 2

Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci 3

Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci

GENEL EVRAK İŞLEMLERİ SÜRECİ

Genel Evrak İşlemleri Süreci

İDARİ DAVALAR, CİMER VE MAL BİLDİRİMİ İŞLEM SÜRECİ

Bilgi Edinme 1

Bilgi Edinme 2

CİMER

İdari Dava İşlemleri Süreci 1

İdari Dava İşlemleri Süreci 2

İdari Dava İşlemleri Süreci 3

İdari Dava İşlemleri Süreci 4

İdari Dava İşlemleri Süreci 5

İdari Dava İşlemleri Süreci 6

Malbildirimi İşlem Süreçleri 1

Malbildirimi İşlem Süreçleri 2

KADRO İŞLEMLERİ

Bakanlık Tarafından Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci

Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

Personel Hareketleri İstatistik Formu Bildirim İşlem Süreci

MALİ İŞLEMLER

Açık İhale İşlemleri Süreci 1

Açık İhale İşlemleri Süreci 2

Açık İhale İşlemleri Süreci 3

Açık İhale İşlemleri Süreci 4

Açık İhale İşlemleri Süreci 5

Açık İhale İşlemleri Süreci 6

Avans ve Kredi İşlemleri Süreci 1

Avans ve Kredi İşlemleri Süreci 2

Doğrudan Temin İşlem Süreci 1

Doğrudan Temin İşlem Süreci 2

Doğrudan Temin İşlem Süreci 3

Doğrudan Temin İşlem Süreci 4

Fatura Ödemeleri İşlem Süreci

Hizmet Araçları Bakım Onarım İşlemleri Süreci

Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci 1

Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci 2

Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci 3

Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci 4

Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci 5

Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci 6

Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci 7

Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci 8

Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci 9

MERKEZ ATAMA, İZİN VE VEKALET İŞLEMLERİ SÜRECİ

Askerlik Sevk Tehir İşlem Süreci

Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik,Çekilme Ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

Hastalık İzni İşlem Süreci

Mazeret İzni İşlem Süreci

Naklen Atama İşlem Süreci

Sürekli İşçi ve 4-B li Personelin İzin İşlemleri Süreci

Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

Vekalet İşlem Süreci

Yeniden Atanma İşlem Süreci

Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci

Yıllık İzin İşlem Süreci

SINAV, EĞİTİM, KİMLİK, PASAPORT VE ÇEŞİTLİ İŞLEMLER

3308 Sayılı Kanun İşlem Süreci (Beceri Eğitimi)

Aday Memur Eğitim İşlem Süreci 1

Aday Memur Eğitim İşlem Süreci 2

Araç Görevlendirmesi İşlem Süreci

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri 1

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri 2

Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci 1

Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci 2

Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

Kimlik İşlemleri

Komisyon Görevlendirme

Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri

Pasaport İşlemleri Süreci

SOSYAL YÖNETSEL

Doğrudan Temin İşlem Süreci 1

Doğrudan Temin İşlem Süreci 2

Doğrudan Temin İşlem Süreci 3

Doğrudan Temin İşlem Süreci 4

Giyecek Yardımı İşlem Süreci

Keseneklerin-SGKya-Gönderilme-İşlem-Süreci

Memur-Maaşları-İşlem-Süreci 1

Memur-Maaşları-İşlem-Süreci 2

SGK’ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci

Sürekli işçi maaşları işlem süreci

Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması 1

Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması 2

Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması 3

Yolluk-İşlemleri-Süreci