ARŞİV SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Arşiv İşlem Süreci

DİSİPLİN SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri

4483 sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci

Disiplin İşleri İşlem Süreci

Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

Görevden Uzaklaştırma Süreci

Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci

EĞİTİM – SINAV SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

3308 Sayılı Kanun İşlem Süreci (Beceri Eğitimi)

Aday Memur Temel Eğitim Süreci

Araç Görevlendirmesi İşlem Süreci

Duyuru İşlemleri Süreci

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri

Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci

Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

Kimlik İşlemleri Süreci

Komisyon Üyesi Görevlendirme İşlem Süreci

Mesleki Eğitim Kursu İşlem Süreci

Pasaport İşlemleri Süreci

TODAİE Ve Diğer Kurum ve Kuruluş Sınav İşlemleri

Yardım Kampanyası Süreci

Yıllık Eğitim Planı Hazırlama Süreci

Yüksek Okul Öğrencileri Staj Başvuruları Süreci

EMEKLİLİK İŞLEM SÜREÇLERİ

Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

EVRAK KAYIT SERVİSİ İŞLEM SÜRECİ

Gelen Evrak İşlem Süreci

Giden Evrak İşlem Süreci

GENEL EVRAK SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Genel Evrak Dağıtım ve Kayıt Süreci

İHALE SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Akaryakıt İhalesi Sonrası İşlem Süreci

Araç Bakım ve Onarım İşlemi Süreci

Araç Egzoz Muayenesi İşlem Süreci

Araç Geçiş Ücreti Ödeme İşlemi Süreci

Araç Lastik Bakım ve Değişim İşlemi Süreci

Araç Ruhsat İşlemi Süreci

Araç Sigortası İşlemi Süreci

Araç Zorunlu Muayene İşlemi Süreci

Fatura Ödeme İşlemi Süreci

Genel Yemek Hizmetine İlişkin İşlem Süreci

Jeneratör Yakıt Alım İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Ödenek İşlem Süreci

Temizlik İhalesi Sonrası İşlem Süreci

Yangın Malzemesi Alım İşlemi Süreci

Yemek Ödenek Aktarmaya İlişkin İşlem Süreci

İL ATAMA SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan Atama İşlem Süreci

Muvafakat Verme İşlem Süreci

Naklen Atama İşlem Süreci

Yeniden Atanma İşlem Süreci

İZİN SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ 

Askerlik Sevk Tehiri İşlem Süreci

Aylıksız İzin (Valilik Atamalı) İşlem Süreci

Aylıksız İzin İşlem Süreci(bakanlik)

Defterdar ve Defterdar Yardımcılarının İzin İşlem Süreci

Geçici Personelin (4C) İzin işlem Süreci

Hastalık İzni İşlem Süreci

Mazeret İzni İşlem Süreci

Refakat İzni (Bakanlık Atamalı) İşlem Süreci

Refakat İzni (Valilik Atamalı) İşlem Süreci

Vekalet Süreci

Yıl Sonu İzin işlemleri Süreci

Yıllık İzin Süreci

KADRO İŞLEM SÜREÇLERİ

Bakanlık Tarafından Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci

Engelli Personel Bilgi Formunun Hazırlanması İşlem Süreci

Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri

İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

Personel Hareketleri İstatistik Formları İşlemleri Süreci

Sağlık Personeli(Taşra) Bilgileri İşlem Süreci

MERKEZ ATAMA SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Ayrılıs İşlemleri Süreci

Baslayis İşlemleri Süreci

Defterdar Yardımcıları Görev Dağılımı İşlemleri Süreci

Defterdarlığımızca Yapılan Görevlendirme İşlemleri Süreci

Dul ve Yetim Aylığı işlemleri Süreci

Emeklilik ve Çekilme İşlemleri Süreci

Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri Süreci

Muhtelif Yazılar ve Dilekçe İşlemleri Süreci

Terfi İşlemleri Süreci

Yer Değiştirme İşlemleri Süreci

SİCİL SERVİSİ iŞLEM SÜREÇLERİ

Mal Bildirimine İlişkin İşlem Süreci

SİVİL SAVUNMA SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Afet ve Acil Durum ile ilgili Faaliyetler Süreci

İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Süreci İletişim Akış Diyagramı

Koruma ve Güvenlik Gör. Aylık Nöbet Çizelgesi Süreci

Koruma ve Güvenlik Gör. Giyim ve Teçhizat Malz. Alım Süreci

Koruma ve Güvenlik Gör. Kimlik Yenileme Eğitimi Süreci

Sivil Savunma Planı Hazırlanması Süreci

SOSYAL YÖNETSEL MALİ İŞLER SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Avans ve Kredi İşlemleri Süreci

Beceri Eğitimi Ücret Ödeme İşlem Süreci

DMO’dan Kredili mal ve malzeme

Doğrudan Temin İşlem Süreci

Fatura Ödemeleri İşlem Süreci

Giyecek Yardımı İşlem Süreci

Hurdaya Ayrılan Taşınırın İmhası İşlem Süreci

İşçi Maaşları İşlem Süreci

Keseneklerin SGK’ya Gönderilme İşlem Süreci

Memur Maaşları İşlem Süreci

SGK’ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon

Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması

Yolluk İşlemleri Süreci

TERFİ SERVİSİ İŞLEM SÜREÇLERİ

Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

Terfi İşlemleri Süreci