Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyon;

“Sürdürülebilir ekonomik büyümenin, istikrarın, adaletli gelir dağılımının ve toplumsal refahın artırılmasına yönelik politika oluşturmak, uygulamak ve sonuçlarını takip etmek.”

Vizyon;

“Ülkemizin istikrarlı ekonomik gelişimini sürdürerek vatandaşımızın refahını en gelişmiş ülkeler seviyesine taşımak.”

yenilikçi ve öncü Bakanlık olmak.”

İstanbul Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Maliye politikaları çerçevesinde; etkin bir insan gücü planlamasıyla, devletin muhasebe ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, devletin hukuk danışmanlığını yerine getirmek ve takibini yapmaktır.

 Vizyon;

Maliye politikalarını desteklemek üzere; hizmetlerin zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, devlet kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak, toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan bir Defterdarlık olmaktır.