Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

659 Sayılı KHK’nın 11.1 Maddesi Kapsamındaki İşlemler Süreci

659 Sayılı KHK’nın 11.2 Maddesi Kapsamındaki İşlemler Süreci

659 Sayılı KHK’nın 11.3 Maddesi Kapsamındaki İşlemler Süreci

Abonelik Ödemeleri İşlemleri Süreci

Adli Dava İcra ve Noter Tebligatlarının Alınması İşlemleri Süreci

Avans Alma Süreci

Aylıksız İzin Verme Süreci

Bakanlığımızın veya Diğer İdarelerin Alacağının Tahsili İçin Yapılacak İşlemler Süreci

Ceza Davaları Takip Süreci

Dosyaların Arşivden Çıkartılması ve Tekrar Arşivlenmesi Süreci

Emekliye Ayırma Süreci

Evrak Çıkış Kaydının Yapılması Süreci

Evrak Giriş Kaydının Yapılması Süreci

Geçici Görevlendirme Süreci

Hastalık İzinleri Süreci

Hukuk Davalarını Açma Ve Takip Etme Süreci

Hukuki Mütalaa Verme Süreci

İdari Dava Takip Süreci

İdari Uyuşmazlıklarda Dava Açılmasından, Takibinden, Feragat İşlemleri Süreci

İlçelerde Takip Edilen Davalarla İlgili Talimat Verme Süreci

Kadro Değiştirme Süreci

Muakkip İşlemleri Süreci

Muakkiplere Avans Verilmesi Süreci

Muakkiplere Verilen Avansın Kapatılması İşlemleri Süreci

Müdürlüğümüze Gönderilen İflas İlanları Hakkında Yapılacak İşlemler Süreci

Naklen Atanma(Ayrılış) Süreci

Naklen Atanma(Başlayış) Süreci

Personel Maaş İşlemleri Süreci

Taşınır Yönetim Hesabının Hazırlanma Süreci

Yıllık İzin Verme Süreci

Yurtici Gecici ve Sürekli Görev Yolluğu Harcırah Avansı Verilmesi Süreci

Yurtici Geçici Görev Yolluğu Harcırah Ödemesi ve Avansın Kapatılması İşlemleri Süreci