Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TANIMI

İstanbul Defterdarlığı birimi olan İstanbul Muhakemat Müdürlüğü, CumhurbaşkanlığıTeşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca;

Hazine ve Maliye Bakanlığının ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini (yargılama faaliyeti içerisinde kalan hukuk ve ceza davalarının takibi ile icra ve iflas işlerini) yerine getirmekle görevli ve yetkili bulunmaktadır.

Muhakemat Müdürlüğü hizmetleri; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ na göre Avukatlık ruhsatnamesi sahibi Muhakemat Müdürü, Muhakemat Müdür Yardımcısı, Müşavir Hazine Avukatı ve Hazine Avukatı’ nın yanı sıra yardımcı personel tarafından yerine getirilmektedir