Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Defterdar Yardımcısı

BAĞLI BİRİMLER VE GÖREV ALANI

•Muhakemat Müdürlüğü •Vergi Denetim Kurulu İstanbul Grup Başkanlıkları’nın Merkezi Yönetim Bütçesi’nin 03.02, 03.04, 03.05, 03.07 Ekonomik Kod Harcamaları İçin Harcama ve İhale Yetkilisi
•Personel Müdürlüğü•YMM ve SMMM Odaları, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, İhracatçı Birlikleri, Esnaf Odaları Birliği, Üniversiteler İle İlişkilerin Koordinasyonu
•Kayyım Bürosu Başkanlığı  •Yemekhane
•Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü  •Sivil Savunma Uzmanlığı, İç Güvenlik ve Yangından Korunma Önlemleri
•İl KHK İşlemleri Bürosu Koordinatörlüğü  •Hizmet İçi Eğitim Programlarının Organizasyonu
•İdari ve Mali İşler İle Satın Alma İşlemleri •Lojman Tahsisleri İle İlgili İşlemler ve Lojmanların Takibi
•Bağlı Olduğu Birimlerle İlgili Harcama ve İhale Yetkisi •Taşıt Araçlarının ve Servis Araçlarının Sevk ve İdaresi
•Bağlı Olan Birimlerin Arşiv işlemleri •Yeni Hizmet Binalarının Yapımının Koordinasyonu
 •Kurum Tabipliği, Sağlık İşleri, İzinler •Defterdarca Verilecek Diğer İşler

ÖZGEÇMİŞİ

1985 yılında Gaziantep’te doğmuştur. Emekli öğretmen Ahmet ÖZDEMİR’in oğludur.

2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

Yapılan giriş sınavını kazanarak 15.12.2009 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu’na girmiş ve Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

10.07.2011 tarihli 646 sayılı KHK ile bu tarihten itibaren Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanmıştır. Yapılan yeterlilik sınavında başarı göstererek 24.04.2013 tarihinde Vergi Müfettişi olarak atanmıştır. 20.02.2015 tarihine kadar İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yapmıştır.

20.02.2015 tarihinden itibaren İstanbul Defterdar Yardımcısı (tedviren) olarak göreve başlamıştır.

2014 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mali Hukuk bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

İngilizce bilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: +90 212 402 40 13
Fax: +90 212 522 46 51
e-posta: mustafa.ozdemir@hmb.gov.tr