Kiralanacak Taşınmaz Listesi

GEREKLİ BELGELER

 • Listede yer alan taşınmaz malların kira ihalesi 18/03/2020  tarihinde Açık Teklif Usulü ile İstanbul Defterdarlığı Kayyım Bürosu Başkanlığında (Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Giriş Katı 34110 Cağaloğlu – Fatih / İSTANBUL) yapılacaktır.
 • Gerekli Evraklar

Gerçek Kişiler İçin

 1. T. C. Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı Sureti
 2. İkametgah Senedi
 3. Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuz

            Tüzel Kişiler İçin

 1. Yukarıdaki Belgeler Dışında
 2. Cari Yılda Alınmış Ticaret Sicil Kaydı
 3. İmza Sirküsü
 4. Vergi Levhası
 5. Noter Tasdikli Yetki Belgesi veya Vekaletname
 • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yukarıda yazılı belgeleri en geç 17/03/2020 tarihinde saat 16:00’a kadar Kayyım Bürosu Başkanlığına ( Muhasebe Servisine) teslim etmiş olması gerekmektedir.

NOT:  Teminat, Başkanlığımızdan alınacak yazıya istinaden Vakıflar Bankası – Cağaloğlu                    şubesine 17/03/2020  tarihinde  saat 15:00’a kadar yatırılacaktır.

 • Kayyım Bürosu Başkanlığı ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Kayyım İhaleleri özel hukuk hükümlerine tabidir
 • Örnek Kira Şartnamesine Başkanlığımızdan ulaşabilirsiniz.