Defterdar Yardımcısı

BAĞLI BİRİMLER VE GÖREV ALANI

 •Muhakemat Müdürlüğü •Bağlı Olan Birimlerin Arşiv İşlemleri
 •Muhasebe Müdürlüğü •İç Kontrol Eylem Planı ve Toplam Kalite Yönetimi
 •Malmüdürlükleri •Sanatsal ve Sosyal Etkinlikler
 •Döner Sermaye Saymanlık Müdürlükleri •Seminerler ve Konferanslar
 •Kurum Saymanlık Müdürlükleri •İnternet, Elekronik Posta, İntranet, Ağ Sistemi, Defterdarlık Web Sitesi   İşlemleri
 •Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü •Sosyal Tesisler
 •Bağlı Olan Birimlerin Harcama ve İhale Yetkilisi •Defterdarca Verilecek Diğer İşler

ÖZGEÇMİŞİ

1974 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak 11.05.1999 tarihinde göreve başladı, merkezi denetim elemanlığı giriş sınavını kazanarak 08.11.2000 tarihinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü mesleğine atandı ve 2011 yılının Ocak ayında Muhasebat Başkontrolörü oldu.

2013 yılından 2014 yılının Şubat ayına kadar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü İstanbul Denetim Grup Başkanı olarak görev yaptı.

06.02.2014 tarihinde İstanbul Defterdar Yardımcısı olarak göreve başlayan Engin YILMAZ evli ve iki çocuk babasıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: +90 212 402 40 16
Fax: +90 212 526 47 57
e-posta: engin.yilmaz@hmb.gov.tr